Mekanik Testler

Çekme Dayanımı (Tensile Strength): Bir malzemenin her iki ucundan çekme gerilmeleri ile çekildiğinde, kopma öncesi sahip olduğu maksimum çekme gerilmesidir. Çekme deneyi ile tespit edilir (N/mm2).

Akma Dayanımı (Yield Strength): Bir malzemenin her  iki ucundan  çekme  gerilmeleri ile  çekildiğinde, malzemenin plastik deformasyonun  başladığı noktadaki gerilmesidir (N/mm2).

Emniyet Yükü (Proof Load): Malzemenin kalıcı şekil değişikliğine maruz kalmaması için taşıyabileceği tatbik yükü gerilmesidir. Birçok bağlama elemanı için dayanım sınıfı emniyet yükü, bağlama elemanı malzemesinin minimum akma mukavemetinin yaklaşık olarak %90-93'ü olarak alınır (N/mm2).
          

Çekme Dayanımı Emniyet Yükü Akma Dayanımı

Cıvata